Home

Mae un o ser y tim cenedlaethol wedi dweud wrth newyddiaduron ifanc ei fod yn gobeithio dod nôl i Gymru i chwarae.

Fe adawodd North y Scarlets yn yr haf gan ymuno â Northampton.

Roedd North yn siarad gyda Akasha, Sam and Kezi -. gohebwyr ysgol o Ysgol Eirias yng Nghonwy.

Beth fyddi di’n wneud yn dy amser hamdden?

A – Hoffwn i ddweud fy mod i’n gwneud llawer o bethau, ond oherwydd ein bod ni yn ymarfer mor galed yn ystod y dydd, mae’n braf ymlacio pan mae gennyn ni’r amser drwy fynd i’r sinema, mynd am goffi efo rhai o’r hogia a chael rhywbeth i fwyta. Ddylwn i ddim dweud hyn ond bydda i’n hoffi chwarae ar y Playstation.

Faint oedd dy oed di pan ddechreuaist ti chwarae rygbi mewn tîm?

Dechreuais i pan oeddwn i tua un ar ddeg neu ddeuddeg oed. Oherwydd fy mrawd y mae gen i ddiddordeb mewn rygbi, daeth o’n ôl ar ôl sesiwn ymarfer un tro yn dweud pa mor dda oedd o felly roeddwn i eisiau rhoi tro arni hefyd.

Sawl awr yr wythnos fyddi di’n treulio yn chwarae rygbi?

Bydda i’n ymarfer am saith awr y dydd, o wyth tan dri, ond dim ond ar ddydd Llun, dydd Mawrth, dydd Iau a dydd Gwener. Bydd gen i gêm wedyn ar unai ddydd Sadwrn neu ddydd Sul.

Os faset ti ddim yn chwarae rygbi yn broffesiynol, beth hoffet ti wneud?

Hoffwn i ddweud y baswn i’n feddyg, ond a bod yn onest basai’n well gen i wneud rhywbeth ym myd crefft fel helpu fy nhad efo’i fusnes. Basai’n rhaid iddo fod yn rhywbeth actif, allwn i ddim gweithio mewn swyddfa.

O’r holl dimau proffesiynol rwyt ti wedi chwarae gyda nhw, pa un oedd dy ffefryn?

Wrth gwrs, mae Cymru ar y brig gan fy mod i’n mwynhau chwarae dros fy ngwlad, ond rydw i’n mwynhau fy amser yn Northampton ar y funud. Mwynheais i chwarae dros fy nghlwb cyntaf hefyd oherwydd roedd llai o bwysau ac roedd modd mwynhau’r gêmau yn fwy.

Continue reading the main story

George North: Y ffeithiau

George North
  • Geni – 13 April 1992 yn King’s Lynn
  • Taldra – 1.94m (6 troedfedd 4 modfedd)
  • Pwysau – 109kg (17st 2 pwys)
  • Clybiau – Scarlets 2010-13; Northampton Saints 2013-?

Wyt ti’n meddwl ei fod yn debygol dy fod am ddychwelyd yn ôl i Gymru i chwarae?

Wel, os wnawn nhw fy nghael i’n ôl, dwi’n gobeithio wir! Basai fy mam yn hoffi hynny yn fawr!

Sut beth ydy o i fod yn un o chwaraewyr rygbi gorau y byd ar hyn o bryd?

(Chwerthin) ‘Dw i ddim yn siwr, dwi wastad wedi edmygu pobl ac wedi ceisio bod cystal â nhw a’r gorau y galla i fod. Mae’n sefyllfa ble mae’n rhaid dal ati nes bo’n rhaid rhoi’r gorau iddi.

Pa mor aml byddi di’n siarad Cymraeg?

Bydda i’n siarad Cymraeg efo fy mam a fy mrawd. Dwi’n ffonio mam bod dydd ac felly yn siarad Cymraeg bod dydd.

Sut wyt ti’n meddwl bod y gallu i siarad Cymraeg wedi dy helpu di?

A bod yn onest, mae o wedi helpu llawer arna i. Mae llawer o’r hogiau yng ngharfan Cymru yn siarad Cymraeg felly mae’n fy helpu fi pan rydw i’n chwarae.

Pwy arall yn nhîm Cymru sy’n siarad Cymraeg?

Mae llawer a bod yn onest. Mae Rhys Priestland, Mike Phillips, Scott Williams, Jamie Roberts, Rhodri Williams, Rob Jones ac Emyr Phillips. Mae dros hanner y sgwad yn siarad Cymraeg.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s